Organizácia a produkcia podujatí

Určite ste sa už pri organizovaní akéhokoľvek podujatia pozastavili nad množstvom drobných problémov a parciálnych úloh, na ktoré je potrebné vyčleniť manažérske kapacity v primeranom rozsahu.

Naša agentúra má v uvedenej oblasti bohaté skúsenosti. Na základe vyše 20-ročného pôsobenia našej spoločnosti v oblasti organizácie a produkcie podujatí, máme dostatok skúseností s odhadovaním nákladových zložiek, časových harmonogramov, zohľadnením rizík realizácie podujatí pri dodržaní všetkých požiadaviek zadávateľa.

Vieme zabezpečiť konkrétnu čiastkovú úlohu až po komplexnú prípravu, medializáciu, realizáciu a vyhodnotenie kultúrneho, spoločenského alebo športového podujatia. Odhalíme možné problémy pri príprave podujatia, znížime časové prestoje pri realizácii, prehodnotíme riziká súvisiace s bezpečnosťou návštevníkov podujatia.

  • Príprava podujatia
  • Návrh programu, dramaturgia podujatia, výber účinkujúcich
  • Výber vhodných dodávateľov technického a programového zabezpečenia
  • Návrh a realizácia medializácie podujatia
  • Koordinácia všetkých dodávateľov počas prípravy a realizácie podujatia
  • Javisková produkcia programu – dodržanie časového harmonogramu
  • Vyhodnotenie podujatia, dodávateľov.

Vy navrhnete čo, kedy, kde a s kým na pódiu chcete organizovať.

My zabezpečíme, aby to bolo vhodné, dôstojné a profesionálne prevedené podujatie.