Scroll to Content

Zabezpečujeme produkciu TV výroby, audiovizuálnej tvorby, organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí

0 x
BMD URSA Broadcast a BMD Micro Studio v kamerovom reťazci
0 x
set BMD ATEM 4K + Hyperdeck 12G + Hyperdeck Mini + Skaarhoj …
0 TB
záznamových médií SSD – CFAST – SD
0 m
kamerových optických káblov
0 m

kamerových metalických káblov